BwingKing/VÒNG 1 BỐC LỬA, NÓNG BỎNG VẬY ANH ĐÃ NÓNG LÒNG LÀM NGƯỜI YÊU EM CHƯA