BwingKing/KHUÔN MẶT XINH ĐẸP, VÒNG 1 BỐC LỬA CÙNG ĐƯỜNG CONG MỀM MẠI LÀ EM CÓ CẢ